งานทำความสะอาดรองเท้า

งานทำความสะอาดรองเท้า

The Bag and Shoe Spa

งานทำความสะอาดรองเท้าทุกประเภท

บริการทำความสะอาดด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ รวมการทำความสะอาด กำจัดเชื้อรา กำจัดกลิ่น ด้วยตู้อบฆ่าเชื้อราหนึ่งเดียวในประเทศไทย นำเข้ามาจากสิงคโปร์ พร้อม เคลือบผิวกันน้ำ

รองเท้ายี่ห้อ : Adidas

Comments are closed.