re chanel

ซ่อมทำทรงกระเป๋า Chanel Gabrielle

กระเป๋า เมื่อใช้ไปนานๆอาจจะไม่เป็นทรงเหมือนตอนซื้อมาแรกๆ หนังอ่อน หนังย้วย ไม่เป็นรูปทรง สามารถแก้ไขได้ค่ะ Before After ...