LV wallet

ซ่อมเติมหนัง ยาแนวขอบมุม กระเป๋าสตางค์หลุยส์ LV Wallet

ซ่อมเติมหนัง ยาแนวขอบกระเป๋า

ซ่อมเติมหนัง คือ การเติมเต็มส่วนของหนังที่ขาดหายไป หรือหนังที่ชำรุด หนังหลุดหายไป เป็นการเติมเต็มให้หนังหลับมาดูสวยงาม น่าใช้ยิ่งขึ้น

ยาแนวกระเป๋า คือ การเติมขอบของกระเป๋าที่หลุด ให้ขอบคมสวย ขอบไม่แตก ให้ดูสวยน่าใช้ขึ้นค่ะ

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Comments are closed.